Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Firma
Miesto
neznáme
Trvanie
od 22. 8. 2012
Počet lekárov
10
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Rimavská Sobota, NZZ - gynekológia a pôrodníctvo, gynekológia a pôrodníctvo
neznáma / netýka sa
2
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta, gynekológia a pôrodníctvo
neznáma / netýka sa
3
Martin, UNM - gynekolog.-pôrodn. kl., gynekológia a pôrodníctvo
neznáma / netýka sa
4
Bratislava, GPN s.r.o., gynekológia a pôrodníctvo
neznáma / netýka sa
5
Martin, JLF UK - gynekol.-pôrod.klinika, gynekológia a pôrodníctvo
neznáma / netýka sa
6
Poprad, NsP - gyn.-pôr. odd., gynekológia a pôrodníctvo
neznáma / netýka sa
7
Martin, Sanatorium Helios s.r.o., gynekológia a pôrodníctvo
neznáma / netýka sa
8
Banská Bystrica, Familia Sana s.r.o - gynek.ambul., gynekológia a pôrodníctvo
neznáma / netýka sa
9
Bratislava, MEDIFERA s.r.o., gynekológia a pôrodníctvo
neznáma / netýka sa
10
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta - gynekol. pôrod. klinika, gynekológia a pôrodníctvo
neznáma / netýka sa