Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Miesto
neznáme
Trvanie
neznáme
Počet lekárov
6
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Bojnice, NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, neurčená odbornosť
neznáma / netýka sa
2
Svidník, CENTRUM ZDRAVIA R.B.K.,s.r.o, psychiatria
neznáma / netýka sa
3
Rimavská Sobota, NsP - psychiatr. odd., psychiatria
neznáma / netýka sa
4
Bratislava, MENTUM s.r.o + FN, psychiatria
neznáma / netýka sa
5
Trnava, FN Trnava, psychiatria
neznáma / netýka sa
6
Bratislava, NsP, psychiatria
neznáma / netýka sa