Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Trvanie
20. 5. 2012 – 23. 5. 2012
Počet lekárov
2
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Bratislava, DFNsP, neurčená odbornosť
neznáma / netýka sa
2
Nitra, FN - očné odd., oftalmológia
neznáma / netýka sa