Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Miesto
neznáme
Trvanie
neznáme
Počet lekárov
2
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
neznáma / netýka sa
2
Bratislava, 1. detská klinika LF UK a DFNsP, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa