Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Počet lekárov
12
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Štúrovo, BENROD s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
2
Považská Bystrica, MUDr. Margita Kiripolská s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
3
Námestovo, MUDr. Kanderková s.r.o., vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
4
Galanta, Diabetologická ambulancia, s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
5
Nitra, MUDr.Iveta Marková s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
6
Kysucké Nové Mesto, Diabetol., poruchy látk. premeny a výživy, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
7
Komárno, DIA-LIFE s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
8
Martin, Martinská poliklinika s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
9
Šurany, NsP, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
10
Košice, NZZ - amb. internistu a diabetológa, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
11
Levice, DIA - Kontrol s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
12
Michalovce, DIALIP s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa