Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Trvanie
26. 6. 2012 – 1. 7. 2012
Počet lekárov
12
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Topoľčany, NZZ - reumat. amb., reumatológia
neznáma / netýka sa
2
Lučenec, VšNsP - reumatol.ambul., reumatológia
neznáma / netýka sa
3
Liptovský Mikuláš, MUDr. Mária Filková,s.r.o. - reumatologická amb., reumatológia
neznáma / netýka sa
4
Košice, Reagomed s.r.o., vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
5
Lučenec, OSTEOMED, s.r.o., vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
6
Zvolen, NOVOPHARM, s.r.o., reumatológia
neznáma / netýka sa
7
Bratislava, NZZ - ortop. amb., ortopédia
neznáma / netýka sa
8
Nové Zámky, NZZ - ortop. amb., ortopédia
neznáma / netýka sa
9
Nitra, FN, ortopédia
neznáma / netýka sa
10
Poprad, MUDr.Nadežda Rovderová s.r.o, reumatológia
neznáma / netýka sa
11
Martin, MED-CENTRUM s.r.o. - interná amb., vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
12
Košice, MUDr. Danica Telepková s.r.o., vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa