Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Počet lekárov
2
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↑PracoviskoSuma
1
Bratislava, Národný onkologický ústav, klinická onkológia
neznáma / netýka sa
2
Bratislava, Onkologická klinika LF UK, klinická onkológia
neznáma / netýka sa