Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Počet lekárov
5
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Šaľa, FORLIFE n.o., pneumológia a ftizeológia
neznáma / netýka sa
2
Bratislava, NÚTaRCH, vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
3
Bardejov, NsP sv. Jakuba n.o.- ambul. PaF, pneumológia a ftizeológia
neznáma / netýka sa
4
Bratislava, SOMNOLAB s.r.o., vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
5
Martin, Klinika pneumológie a ftizeológie, pneumológia a ftizeológia
neznáma / netýka sa