Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Miesto
Trvanie
12. 10. 2012 – 15. 10. 2012
Počet lekárov
6
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↑PracoviskoSuma
1
Nitra, FN, vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
2
Topoľčany, LERAM s.r.o. - reumatolog. amb., reumatológia
neznáma / netýka sa
3
Bratislava, K.ORT s.r.o., ortopédia
neznáma / netýka sa
4
Dunajská Streda, EGY-MED s.r.o. - interná a endokr.ambul., vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
5
Partizánske, Reumacentrum s.r.o. - reum. oddel., reumatológia
neznáma / netýka sa
6
Košice, Ergomed s.r.o., ortopédia
neznáma / netýka sa