Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Miesto
Trvanie
28. 9. 2012 – 2. 10. 2012
Počet lekárov
6
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Prievidza, Sv.Vincent s.r.o. - onkologické odd., klinická onkológia
neznáma / netýka sa
2
Svidník, NsP - hematolog. amb., hematológia a transfuziológia
neznáma / netýka sa
3
Žilina, FNsP - odd. radiač. a klinickej onkológie, neurčená odbornosť
neznáma / netýka sa
4
Košice, VOÚ a.s., klinická onkológia
neznáma / netýka sa
5
Bratislava, OÚSA s.r.o., klinická onkológia
neznáma / netýka sa
6
Bratislava, OÚSA s.r.o., neurčená odbornosť
neznáma / netýka sa