Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Miesto
Trvanie
6. 11. 2012 – 10. 11. 2012
Počet lekárov
7
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Banská Bystrica, NsP F. D. Roosevelta - onkolog. odd., klinická onkológia
neznáma / netýka sa
2
Bratislava, NOÚ, klinická onkológia
neznáma / netýka sa
3
Bratislava, Onkol.ústav sv.Alžbety, klinická onkológia
neznáma / netýka sa
4
Žilina, NsP, radiačná onkológia
neznáma / netýka sa
5
Nové Zámky, FNsP - onkolog. ambul., vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
6
Žilina, NsP, vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
7
Bratislava, OÚSA - onkologická ambulancia, vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa