Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Trvanie
27. 6. 2012 – 30. 6. 2012
Počet lekárov
6
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Bratislava, NOÚ - onkolog. kl., klinická onkológia
neznáma / netýka sa
2
Žilina, NsP, radiačná onkológia
neznáma / netýka sa
3
Piešťany, NZZ - onkologická kl., klinická onkológia
neznáma / netýka sa
4
Ružomberok, NsP, vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
5
Banská Bystrica, NsP FDR, radiačná onkológia
neznáma / netýka sa
6
Nitra, FN, klinická onkológia
neznáma / netýka sa