Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Trvanie
5. 2. 2013 – 7. 2. 2013
Počet lekárov
7
Celková suma podpory
neznáma
 MenoPracoviskoSuma ↑
1
Banská Bystrica, NsP F. D. Roosevelta - onkolog. odd., radiačná onkológia
neznáma / netýka sa
2
Piešťany, NZZ - onkologická kl., klinická onkológia
neznáma / netýka sa
3
Prešov, NsP J. A. Reimana - odd. kl. onkológie, klinická onkológia
neznáma / netýka sa
4
Hlohovec, POKO s.r.o. - amb. klin. onkológie, klinická onkológia
neznáma / netýka sa
5
Žiar nad Hronom, Onkológická ambul.MUDr.Sláviková s.r.o, klinická onkológia
neznáma / netýka sa
6
Prešov, BEKY - MED s.r.o - ambul.klin.onkol., klinická onkológia
neznáma / netýka sa
7
Banská Bystrica, NsP FDR, radiačná onkológia
neznáma / netýka sa