Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Trvanie
5. 2. 2013 – 8. 2. 2013
Počet lekárov
25
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Rimavská Sobota, Všeobecná nemocnica - OAIM, anestéziológia a intenzívna medicína
neznáma / netýka sa
2
Ružomberok, ÚVN, anestéziológia a intenzívna medicína
neznáma / netýka sa
3
Nitra, FN - KAIM, anestéziológia a intenzívna medicína
neznáma / netýka sa
4
Poprad, NsP, anestéziológia a intenzívna medicína
neznáma / netýka sa
5
Bratislava, FNsP Dérerova - KAIM, anestéziológia a intenzívna medicína
neznáma / netýka sa
6
Bratislava, FNsP, anestéziológia a intenzívna medicína
neznáma / netýka sa
7
Liptovský Mikuláš, NsP, neurčená odbornosť
neznáma / netýka sa
8
Stará Ľubovňa, NsP - OAIM, anestéziológia a intenzívna medicína
neznáma / netýka sa
9
Banská Bystrica, NsP F.D.R., anestéziológia a intenzívna medicína
neznáma / netýka sa
10
Trenčín, FN - OAIM, anestéziológia a intenzívna medicína
neznáma / netýka sa
11
Bratislava, UNB - L. Dérera, anestéziológia a intenzívna medicína
neznáma / netýka sa
12
Bratislava, FN, chirurgia
neznáma / netýka sa
13
Považská Bystrica, NsP, anestéziológia a intenzívna medicína
neznáma / netýka sa
14
Nové Zámky, NsP - OAIM, anestéziológia a intenzívna medicína
neznáma / netýka sa
15
Bratislava, FN + Svet zdravia, a.s., anestéziológia a intenzívna medicína
neznáma / netýka sa
16
Brezno, NsP Brezno, n.o., anestéziológia a intenzívna medicína
neznáma / netýka sa
17
Poprad, Nemocnica a.s., anestéziológia a intenzívna medicína
neznáma / netýka sa
18
Žiar nad Hronom, Nemocnice a polikliniky a.s., anestéziológia a intenzívna medicína
neznáma / netýka sa
19
Komárno, FORLIFE n.o., anestéziológia a intenzívna medicína
neznáma / netýka sa
20
Košice, VÚSCH a.s., kardiológia
neznáma / netýka sa
21
Prešov, FNsP J. A. Reimana, anestéziológia a intenzívna medicína
neznáma / netýka sa
22
Komárno, Forlife, n.o. VN . - chirurg.odd., chirurgia
neznáma / netýka sa
23
Bratislava, FNsP akad. L. Dérera, anestéziológia a intenzívna medicína
neznáma / netýka sa
24
Čadca, Kysucká NsP - OAIM, anestéziológia a intenzívna medicína
neznáma / netýka sa
25
Banská Bystrica, NsP - OAIM, anestéziológia a intenzívna medicína
neznáma / netýka sa