Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Trvanie
5. 2. 2013 – 8. 2. 2013
Počet lekárov
7
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Bratislava, FN, anestéziológia a intenzívna medicína
neznáma / netýka sa
2
Bratislava, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
3
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta, anestéziológia a intenzívna medicína
neznáma / netýka sa
4
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta, anestéziológia a intenzívna medicína
neznáma / netýka sa
5
Bratislava, NOÚ - OAIM, anestéziológia a intenzívna medicína
neznáma / netýka sa
6
Bratislava, NÚTaRCH, anestéziológia a intenzívna medicína
neznáma / netýka sa
7
Nové Zámky, NsP - odd. klinickej farmakológie, vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa