Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Miesto
Trvanie
15. 2. 2013 – 18. 2. 2013
Počet lekárov
1
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Trnava, FNsP - infekčná klinika a FZSP Trn. un., infektológia
neznáma / netýka sa