Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Miesto
Trvanie
9. 3. 2013 – 9. 3. 2013
Počet lekárov
2
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Bratislava, DFNsP 1. detská klinika, pediatria
neznáma / netýka sa
2
Bratislava, DFNsP - II. detská kl., neurčená odbornosť
neznáma / netýka sa