Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Miesto
Trvanie
20. 9. 2012 – 22. 9. 2012
Počet lekárov
2
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Trstená, NsP, hematológia a transfuziológia
neznáma / netýka sa
2
Bratislava, DFNsP, pediatria
neznáma / netýka sa