Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Miesto
Trvanie
23. 11. 2012 – 24. 11. 2012
Počet lekárov
2
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Bratislava, DFNsP, pediatria
neznáma / netýka sa
2
Bratislava, FNsP, neurológia
neznáma / netýka sa