Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Miesto
Trvanie
6. 2. 2013 – 8. 2. 2013
Počet lekárov
3
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Trenčín, FN Trenčín, Hematologická ambulancia, OKBaH, hematológia a transfuziológia
neznáma / netýka sa
2
Banská Bystrica, DFNsP - klinika pediatr. onkológia a hematológia, pediatria
neznáma / netýka sa
3
Banská Bystrica, NsP FDR, hematológia a transfuziológia
neznáma / netýka sa