Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Miesto
Trvanie
18. 4. 2013 – 21. 4. 2013
Počet lekárov
1
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Bratislava, Klinika hemat. a transf. FN, vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa