Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Miesto
Trvanie
19. 6. 2013 – 22. 6. 2013
Počet lekárov
1
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Košice, FNsP, pediatria
neznáma / netýka sa