Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Miesto
Trvanie
23. 5. 2013 – 26. 5. 2013
Počet lekárov
3
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Martin, UNM - KAIM, anestéziológia a intenzívna medicína
neznáma / netýka sa
2
Žiar nad Hronom, NZZ - neurológia, neurológia
neznáma / netýka sa
3
Bojnice, NsP, anestéziológia a intenzívna medicína
neznáma / netýka sa