Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Miesto
Trvanie
7. 3. 2013 – 11. 3. 2013
Počet lekárov
12
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Bratislava, Nem.ak.L.Dérera. - rádiológia, rádiológia
neznáma / netýka sa
2
Bratislava, UNB - ak.L.Derera - odd.radiológie, rádiológia
neznáma / netýka sa
3
Nitra, JESSENIUS - diagnostické centrum a.s., neurčená odbornosť
neznáma / netýka sa
4
Košice, FNLP - kl. rádiodiagn. a zobrazovacích metód, neurčená odbornosť
neznáma / netýka sa
5
Trnava, IZD, MRI s.r.o., rádiológia
neznáma / netýka sa
6
Považská Bystrica, NsP, rádiológia
neznáma / netýka sa
7
Zvolen, Nemocnica Zvolen a.s. - odd.radiologie, rádiológia
neznáma / netýka sa
8
Bratislava, UNB, neurčená odbornosť
neznáma / netýka sa
9
Bratislava, OÚSA - II. Rádiologická klinika LFUK a OÚSA, rádiológia
neznáma / netýka sa
10
Lučenec, Všeobecná nemocnica s PLK Lučenec, n.o. + IMAGING LC s.r.o., rádiológia
neznáma / netýka sa
11
Prešov, FNsP J. A. Reimana - radiol. odd., neurčená odbornosť
neznáma / netýka sa
12
Bratislava, II. rádiologická klinika LFUK a OÚSA s.r.o., rádiológia
neznáma / netýka sa