Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Trvanie
21. 3. 2013 – 23. 3. 2013
Počet lekárov
1
Celková suma podpory
neznáma
 MenoPracoviskoSuma ↑
1
Bratislava, Klinika detskej psychológie LF UK, detská psychiatria
neznáma / netýka sa