Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Miesto
Trvanie
15. 3. 2013 – 19. 3. 2013
Počet lekárov
10
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Bojnice, NsP - urologické odd., urológia
neznáma / netýka sa
2
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta, urológia
neznáma / netýka sa
3
Galanta, Urosana s.r.o. - urologické odd., urológia
neznáma / netýka sa
4
Zvolen, NikLed s.r.o. - urologická amb., urológia
neznáma / netýka sa
5
Košice, Urolog. klinika LF UPJŠ a FNsP, urológia
neznáma / netýka sa
6
Prešov, MILAB s.r.o., urológia
neznáma / netýka sa
7
Považská Bystrica, Centrum urológie s.r.o., urológia
neznáma / netýka sa
8
Dubnica nad Váhom, Urolog. amb.NZZ, urológia
neznáma / netýka sa
9
Košice, UN L. Pasteura - urolog. odd., urológia
neznáma / netýka sa
10
Prešov, FNsP J.A.Reimana - urológia, urológia
neznáma / netýka sa